Zajęcia z hipoterapii

W miesiącu lipcu 2017r. uczestnicy projektu ?Sprawniej z Radością 2017? realizowanego przy współpracy z PFRON brali udział w zajęciach z hipoterapii.

Początki nie dla każdego były łatwe. Należało oswoić się z koniem, poznać go, dotknąć?Ale bardzo szybko okazało się, że ?strach ma wielkie oczy?. Najodważniejsi  wiedzą już co to jazda konna.

Hipoterapia stanowi cenne uzupełnienie kompleksowego usprawniania rehabilitacyjnego. Obecność konia sprawia, że ta metoda terapeutyczna daje uczestnikom nowe możliwości. Przełamują swoje lęki i ograniczenia.

Zobacz zdjęcia tutaj