Nasi Sponsorzy

 • Starostwo Powiatowe w Koninie
 • PCPR w Koninie
 • Urząd Miasta i Gminy Ślesin
 • Fundacja „Help de Polen” z Holandii
 • „E.J. Trans Wilczek”
 • GOPS Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej w Ślesinie, w Sompolnie, w Skulsku
 • Gminna Komisja Profilaktyki ze Ślesina
 • Koniński Bank Żywności
 • Urząd Gminy Sompolno i Kazimierza Biskupiego
 • M-GOK w Ślesinie
 • Gimnazjum, Ochotnicze Hufce Pracy, szkoły podstawowe
 • Studenci PWSZ w Koninie
 • DPS Ślesin
 • Przedstawiciele mediów
 • Sponsorzy indywidualni i osoby zaprzyjaźnione