Stowarzyszenie


      Podstawowym aktem prawnym regulującym zasady tworzenia i działalności stowarzyszeń jest Ustawa z dnia 07. 04. 1989 roku, Prawo o stowarzyszeniach. Prawo to określa stowarzyszenie jako dobrowolne, samorządne i trwałe zrzeszenie o celach nie zarobkowych (np. 2 ust. 1), dobrowolność, to swoboda tworzenia i rozwiązywania stowarzyszeń, trwałość, to możliwość istnienia niezależnie od składu członków pod warunkiem, że jest tych członków ponad 15, nie zarobkowy cel dotyczy członków stowarzyszenia, którzy pracują społecznie, wypracowany dochód może służyć wyłącznie realizacji celów statutowych.

      Podczas zebrania założycielskiego w dn. 09. 04. 1999r. rodzice dzieci niepełnosprawnych z gminy Ślesin przyjęli nazwę dla swego stowarzyszenia i statut, który stał się odtąd najważniejszym dokumentem regulującym działalność organizacji.

      W postanowieniach ogólnych statutu organizacji określona została nazwa, Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Radość” i podstawa prawna, na mocy, której zostało założone stowarzyszenie zgodnie z porządkiem prawnym i Konstytucją RP. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska a siedzibą władz Stowarzyszenia jest Głębockie Pierwsze. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dn. 7. 04. 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (Dz. Ust. Nr 20 z 1989r. poz. 104 ze zm.). Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.