5-lecie Srodowiskowego Domu Samopomocy w Ślesinie

22.10.2009r. Środowiskowy Dom Samopomocy w Ślesinie obchodził jubileusz 5-lecia działalności. Ośrodek ten został powołany Uchwałą Rady Powiatu Konińskiego. Swą działalność rozpoczął we wrześniu 2004r. Jednostka ta pełni funkcję ośrodka wsparcia dla osób, które z powodu przewlekłej choroby psychicznej nie radzą sobie z trudnościami życia codziennego.

ŚDS w Ślesinie od początku swego powstania pozostaje z nami w przyjaźni. Wiele imprez integracyjnych organizowanych przez nas odbywa się przy współudziale w/w ośrodka. I tym razem uczestniczyliśmy w tak ważnym dniu dla naszych przyjaciół. Na jubileuszu 5- lecia pojawiło się wiele bardzo ważnych osób, które przyczyniły się do powstania ośrodka, m.in. Starosta Koniński Stanisław Bielik, dyrektor PCPR w Koninie Elżbieta Sroczyńska. Wśród zaproszonych gości nie mogło zabraknąć byłego kierownika ŚDS w Ślesinie Tomasza Majewskiego, który również w istotnym stopniu przyczynił się do powstania ośrodka wsparcia.

Po oficjalnej części jubileuszu, rozpoczęła się zabawa taneczna, na której wspólnie z naszymi podopiecznymi bawili się zaproszeni goście oraz uczestnicy z innych ośrodków wsparcia.