Spotkanie Przyjaciół w „Radości”

     04.09.2008r. w Środowiskowym Domu Samopomocy odbyło się spotkanie z naszymi Przyjaciółmi. Miało ono na celu podziękowanie im za okazaną pomoc i życzliwość wobec naszego ośrodka wsparcia. Wśród najważniejszych gości, którzy zaszczycili nas swoją obecnością byli: Senator Ireneusz Niewiarowski, p. Anneke Mullder, radni miasta Ślesina – Władysław Mielcarek, Bogdan Wardęcki, a także Władysław Pawlak (przedstawiciel Towarzystwa Samorządowego) oraz Stowarzyszenie Gepetto. Na imprezie nasi podopieczni zaprezentowali swoje talenty wokalne i muzyczne. Odbyły się również zawody sportowe, w których wszyscy bardzo chętnie brali udział. Istotnym elementem spotkania była hipoterapia, którą prowadził pan Łukasz Gorzelańczyk z Piotrkowic. Była to wielka frajda dla dzieci, i nie tylko. Spotkanie z naszymi Przyjaciółmi przebiegło w bardzo sympatycznej atmosferze, przy wspólnym pieczeniu kiełbasek i zabawie z udziałem zespołu tanecznego.