Main Menu

komunikaty

Teraz na stronie

Naszą witrynę przegląda teraz 19 gości 

Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates
Stowarzyszenie - Strona 6 PDF Drukuj Email


Kolejny Zarzd zacz prac od podpisania umowy, w ktrej zostay zabezpieczone rodki finansowe na dziaalno DS i Ogniska w roku 2003. Dziaalno stowarzyszenia to nie tylko praca, ale rwnie organizowanie uroczystoci, imprez, wycieczek i turnusw rehabilitacyjnych dla podopiecznych. W 2003 rok Stowarzyszenie "Rado" wkroczyo z pozytywnym nastawieniem, co do dalszej przyszoci. By to rok mudnej pracy nad odbudowaniem zaufania do organizacji, jak rwnie czas koniecznych remontw w zajmowanym przez stowarzyszenie budynku. W czerwcu na terenie naszego orodka zosta zorganizowany obz naukowy studentw pracy socjalnej z Pastwowej Wyszej Szkoy Zawodowej z Konina. Przez pi dni placwka ttnia gwarem pracujcych i bawicych si modych ludzi. Przy pracach porzdkowych pomagali take nasi podopieczni, w cigu kilku dni uporzdkowano teren, wycito chwasty i pomalowano ogrodzenie. Najwaniejsze jednak byo to, co nie widoczne dla oczu - przyja, ktra si zrodzia midzy modymi ludmi. Zyskalimy nowych przyjaci, ktrzy odwiedzaj czsto orodek w Gbockiem i opiekuj si naszymi uczestnikami. We wrzeniu 2003 r. udao nam si wymieni okna w budynku na parterze. Dziki pomocy przyjaci, wymieniona zostaa te brama wjazdowa i pooono nowy dywanik asfaltowy przy podjedzie do orodka. Sponsorzy przekazali na rzecz stowarzyszenia cz materiaw budowlanych, potrzebnych do ocieplenia i wykonania nowej elewacji budynku w roku 2004.


Ponadto Stowarzyszenie "Rado" wykonuje zadania z zakresu pomocy spoecznej, na podstawie ustawy z dnia 29. 11. 1990r. o pomocy spoecznej Dz. Ust. Nr 64 poz. 414 z pn. zm.

 

  1. Zadanie zlecone, na mocy umowy o udzielenie dotacji zawartej przez Zarzd Powiatu Koniskiego a Stowarzyszeniem na Rzecz Osb Niepenosprawnych "Rado" na prowadzenie placwek wsparcia dziennego, ognisk jako placwek opiekuczo-wychowawczych o zasigu ponadgminnym, wymienionych w rozdziale II & 3 Ust. 1, Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 1. 09. 2000r. w sprawie placwek opiekuczo-wychowawczych (Dz. Ust. Nr 80, poz. 900 z 2000.) dla dzieci, ktrych rodziny wymagaj wsparcia przez objcie dziecka dziaaniami wychowawczymi, opiekuczymi i edukacyjnymi realizowanymi w placwce.

  2. Zadanie zlecone na mocy umowy z Powiatem Koniskim a Stowarzyszeniem "Rado" (w oparciu o ustaw o pomocy spoecznej z dn. 29. 11. 1990r. i ustaw o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. Ust. Nr 111 z dn. 20. 10. 1994r. poz. 535 z pn. zm.), ze wskazaniem na realizacj zadania polegajcego na prowadzeniu rodowiskowego Domu Samopomocy w Gbockiem w gminie lesin, przeznaczonego na dzienny pobyt dla 20 osb z upoledzeniem umysowym bdcych mieszkacami powiatu koniskiego.


Na wyej wymienione zadania Stowarzyszenie "Rado" otrzymuje rodki finansowe z budetu Powiatu Koniskiego za porednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. O dodatkowe rodki finansowe organizacja moe wystpowa we wnioskach do Regionalnego Orodka Pomocy Spoecznej, Pastwowego Funduszu Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych lub innych instytucji wspomagajcych w kraju i za granic.