Main Menu

komunikaty

Teraz na stronie

Naszą witrynę przegląda teraz 31 gości 

Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates
Stowarzyszenie - Strona 5 PDF Drukuj Email


Zasug pierwszego Zarzdu byo zaoenie Stowarzyszenia i remont starej szkoy, drugi Zarzd musia poszuka moliwoci utrzymania budynku, a przede wszystkim zaj si zapewnieniem profesjonalnej opiek i rehabilitacji osobom niepenosprawnym. Cay czas trway (i trwaj nadal) rozmowy z rodzicami, ktrzy chc lepszego ycia dla swych dzieci, ale s nieufni w stosunku do wszelkich instytucji pomocowych. Przez pierwsze najtrudniejsze lata, kiedy sami opiekowali si niepenosprawnymi dziemi stracili wiar w to, e kto obcy moe take kocha i pomaga ich dzieciom. Nabrali przekonania, e sami musz da sobie rad. Dlatego te jednym z celw, ktry obrao sobie Stowarzyszenie "Rado" jest wsparcie rodzin osb niepenosprawnych poprzez wymian dowiadcze midzy rodzicami, spotkania z psychologiem i spotkania integrujce dla caych rodzin.


Kopoty finansowe i brak porozumienia wrd czonkw stowarzyszenia nie uatwiay codziennej pracy. Staralimy si tylko, by nasze problemy nie obciay bezporednio naszych podopiecznych. Organizowane byy, w miar moliwoci, imprezy sportowe, odwiedzali nas uczniowie z zaprzyjanionych szk, kilkuosobowa grupa naszych uczestnikw wzia udzia w letnim turnusie rehabilitacyjnym w pobliskiej Mielnicy. W tym trudnym czasie udao nam si wyda gazetk "Promyk Radoci". W pracowni komputerowej DS powoany zosta zesp redakcyjny, ktry na bieco ledzi i opisywa najwaniejsze wydarzenia z ycia orodka. W tym samym czasie pracownicy szukali pomocy finansowej w rnych organizacjach wspomagajcych, wrd sponsorw i prawdziwych przyjaci Stowarzyszenia "Rado". W trzecim kwartale 2002r. otrzymalimy dofinansowanie z Fundacji im. Stefana Batorego w Warszawie. Pienidze byy przeznaczone na zakup sprztu do pracowni komputerowej, (kontynuacja wydawania gazetki "Promyk Radoci"). Pozytywnie zosta rwnie rozpatrzony wniosek zoony do wojewody wielkopolskiego - przyznano nam rodki na realizacj projektu "Z Radoci cieplej, bezpieczniej, weselej". Uzyskana pomoc bya jednak kropl w morzu potrzeb. Trudna sytuacja finansowa doprowadzia do kolejnego rozamu. 29 padziernika 2002 r. Zarzd Stowarzyszenia zoy rezygnacj. Placwce pomocowej w Gbockiem grozio zamknicie. Rodzice zmuszeni zostali do natychmiastowego dziaania, naleao podj si ratowania organizacji.


Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Czonkw w dniu 05 listopada 2002r. powoano nowy Zarzd Stowarzyszenia Rado w skadzie :


Zbigniew Wjcik - prezes

Waldemar Andrzejewski - vice prezes

Elbieta Jaroszewska - skarbnik

Leszek Ominkowski - sekretarz