Main Menu

komunikaty

Teraz na stronie

Naszą witrynę przegląda teraz 34 gości 

Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates
Stowarzyszenie - Strona 4 PDF Drukuj Email


Projekt zosta przedstawiony Burmistrzowi Miasta i Gminy lesin oraz Radzie Miasta, Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie oraz sponsorom i mieszkacom wsi Gbockie. Po uzyskaniu akceptacji przystpiono do ustalania preliminarza kosztw, opracowania projektu technicznego adaptacji budynku i opracowania kosztorysu z uwzgldnieniem dostosowania obiektu do potrzeb osb niepenosprawnych.


07.11.2000 roku Zarzd Stowarzyszenia podpisa umow dzierawn z Zarzdem Miasta i Gminy lesin, reprezentowanym przez burmistrza Jana Niedwiedziskiego i wice burmistrza Wadysawa Kumicza. Przedmiotem dzierawy bya nieruchomo zabudowana po byej szkole w Gbockiem. Wydzierawiajcy oddawa Dzierawcy (Stowarzyszeniu na Rzecz Osb Niepenosprawnych "Rado") przedmiot dzierawy z przeznaczeniem na rehabilitacj osb niepenosprawnych. Umowa zostaa zawarta na okres 10 lat.


Miesic pniej rodzice dzieci niepenosprawnych ze Stowarzyszenia "Rado" przystpili do prac remontowych wewntrz budynku. Adaptowany budynek, to obiekt zbudowany w 1962 r. z przeznaczeniem na potrzeby szkoy podstawowej. Oglny stan budynku okrelono jako dobry jednake nie speniajcy wymogw okrelanych przepisami techniczno-budowlanymi i moliwociami korzystania z niego przez osoby niepenosprawne. Konieczna bya likwidacja barier architektonicznych (podjazd, cigi komunikacyjne dla wzkw, sanitariaty), wymiana instalacji elektrycznej. Tradycyjny sposb ogrzewania (piece kaflowe) mia zosta zastpiony ogrzewaniem gazowym. Z pomoc pospieszya wwczas organizacja holenderska Stichting Eemsomond Help de Polen i Anneke Mulder. Czonkowie teje organizacji z wasnych rodkw i nakadem wasnej pracy wykonali kompletne ogrzewanie gazowe oraz zakupili i przekazali wiele materiaw wykoczeniowych a take sprzt gospodarstwa domowego, meble i sprzt rehabilitacyjny. Przyjaciele z Holandii przez cay czas wspieraj dziaania Stowarzyszenia "Rado". Dziki ogromnej determinacji rodzicw, ktrzy sami wykonali wiele prac remontowych i ofiarnoci sponsorw, w lipcu 2001r. budynek by gotw na przyjcie pierwszych podopiecznych. Dzieci przychodziy na zajcia ju od pierwszych dni sierpnia.


24.08.2001 r. dokonano uroczystego otwarcia Ogniska Integracyjnego dla dzieci niepenosprawnych i dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. Na uroczyste otwarcie obiektu zaproszono przedstawicieli wadz powiatu i miasta, radnych, przedstawicieli instytucji wspierajcych, czonkw organizacji spoecznych i stowarzysze, sponsorw, czonkw wspierajcych, przedstawicieli mediw oraz dzieci niepenosprawne wraz z rodzinami a take mieszkacw wioski Gbockie.


05.10.2001r. na posiedzeniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia czonkw Stowarzyszenia "Rado". Przyjto rezygnacj czonkw zarzdu. Rezygnacja nastpia z powodw osobistych. Stowarzyszenie w peni docenio wkad pracy, jaki zosta wykonany przez pierwszy Zarzd Stowarzyszenia. W dniu 29.10.2001r. na Walnym Zgromadzeniu powoano nowy Zarzd, w skad ktrego weszli:


Tomasz Karaszewski - prezes

Krystyna Lewandowska - vice prezes

Elbieta Kujon - skarbnik

Danuta Dbowska - sekretarz