Teraz na stronie

Naszą witrynę przegląda teraz 4 gości 

Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates
Stowarzyszenie - Strona 4 PDF Drukuj Email


      Projekt został przedstawiony Burmistrzowi Miasta i Gminy Ślesin oraz Radzie Miasta, Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie oraz sponsorom i mieszkańcom wsi Głębockie. Po uzyskaniu akceptacji przystąpiono do ustalania preliminarza kosztów, opracowania projektu technicznego adaptacji budynku i opracowania kosztorysu z uwzględnieniem dostosowania obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych.


07.11.2000 roku Zarząd Stowarzyszenia podpisał umowę dzierżawną z Zarządem Miasta i Gminy Ślesin, reprezentowanym przez burmistrza Jana Niedźwiedzińskiego i wice burmistrza Władysława Kuźmicza. Przedmiotem dzierżawy była nieruchomość zabudowana po byłej szkole w Głębockiem. Wydzierżawiający oddawał Dzierżawcy (Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Radość") przedmiot dzierżawy z przeznaczeniem na rehabilitację osób niepełnosprawnych. Umowa została zawarta na okres 10 lat.


      Miesiąc później rodzice dzieci niepełnosprawnych ze Stowarzyszenia "Radość" przystąpili do prac remontowych wewnątrz budynku. Adaptowany budynek, to obiekt zbudowany w 1962 r. z przeznaczeniem na potrzeby szkoły podstawowej. Ogólny stan budynku określono jako dobry jednakże nie spełniający wymogów określanych przepisami techniczno-budowlanymi i możliwościami korzystania z niego przez osoby niepełnosprawne. Konieczna była likwidacja barier architektonicznych (podjazd, ciągi komunikacyjne dla wózków, sanitariaty), wymiana instalacji elektrycznej. Tradycyjny sposób ogrzewania (piece kaflowe) miał zostać zastąpiony ogrzewaniem gazowym. Z pomocą pospieszyła wówczas organizacja holenderska Stichting Eemsomond Help de Polen i Anneke Mulder. Członkowie tejże organizacji z własnych środków i nakładem własnej pracy wykonali kompletne ogrzewanie gazowe oraz zakupili i przekazali wiele materiałów wykończeniowych a także sprzęt gospodarstwa domowego, meble i sprzęt rehabilitacyjny. Przyjaciele z Holandii przez cały czas wspierają działania Stowarzyszenia "Radość". Dzięki ogromnej determinacji rodziców, którzy sami wykonali wiele prac remontowych i ofiarności sponsorów, w lipcu 2001r. budynek był gotów na przyjęcie pierwszych podopiecznych. Dzieci przychodziły na zajęcia już od pierwszych dni sierpnia.


24.08.2001 r. dokonano uroczystego otwarcia Ogniska Integracyjnego dla dzieci niepełnosprawnych i dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. Na uroczyste otwarcie obiektu zaproszono przedstawicieli władz powiatu i miasta, radnych, przedstawicieli instytucji wspierających, członków organizacji społecznych i stowarzyszeń, sponsorów, członków wspierających, przedstawicieli mediów oraz dzieci niepełnosprawne wraz z rodzinami a także mieszkańców wioski Głębockie.


05.10.2001r. na posiedzeniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia członków Stowarzyszenia "Radość". Przyjęto rezygnację członków zarządu. Rezygnacja nastąpiła z powodów osobistych. Stowarzyszenie w pełni doceniło wkład pracy, jaki został wykonany przez pierwszy Zarząd Stowarzyszenia. W dniu 29.10.2001r. na Walnym Zgromadzeniu powołano nowy Zarząd, w skład którego weszli:


Tomasz Karaszewski - prezes

Krystyna Lewandowska - vice prezes

Elżbieta Kujon - skarbnik

Danuta Dębowska - sekretarz