Main Menu

komunikaty

Teraz na stronie

Naszą witrynę przegląda teraz 12 gości 

Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates
Stowarzyszenie PDF Drukuj Email

Podstawowym aktem prawnym regulujcym zasady tworzenia i dziaalnoci stowarzysze jest Ustawa z dnia 07. 04. 1989 roku, Prawo o stowarzyszeniach. Prawo to okrela stowarzyszenie jako dobrowolne, samorzdne i trwae zrzeszenie o celach nie zarobkowych (np. 2 ust. 1), dobrowolno, to swoboda tworzenia i rozwizywania stowarzysze, trwao, to moliwo istnienia niezalenie od skadu czonkw pod warunkiem, e jest tych czonkw ponad 15, nie zarobkowy cel dotyczy czonkw stowarzyszenia, ktrzy pracuj spoecznie, wypracowany dochd moe suy wycznie realizacji celw statutowych.


Podczas zebrania zaoycielskiego w dn. 09. 04. 1999r. rodzice dzieci niepenosprawnych z gminy lesin przyjli nazw dla swego stowarzyszenia i statut, ktry sta si odtd najwaniejszym dokumentem regulujcym dziaalno organizacji.


W postanowieniach oglnych statutu organizacji okrelona zostaa nazwa, Stowarzyszenie na Rzecz Osb Niepenosprawnych "Rado" i podstawa prawna, na mocy, ktrej zostao zaoone stowarzyszenie zgodnie z porzdkiem prawnym i Konstytucj RP. Terenem dziaania jest Rzeczpospolita Polska a siedzib wadz Stowarzyszenia jest Gbockie Pierwsze. Stowarzyszenie dziaa na podstawie ustawy z dn. 7. 04. 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (Dz. Ust. Nr 20 z 1989r. poz. 104 ze zm.). Stowarzyszenie posiada osobowo prawn.