Main Menu

komunikaty

Teraz na stronie

Naszą witrynę przegląda teraz 5 gości 

Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates
PDF Drukuj Email

rodowiskowy Dom Samopomocy w Gbockiem rozpocz dziaalno w dniu 15.11.2001r., na podstawie umowy zawartej pomidzy Powiatem Koniskim a Stowarzyszeniem "Rado". Przedmiotem umowy, na podstawie ustawy z dnia 29.11.1990r. o pomocy spoecznej (Dz.U.Nr 64, poz. 414 z pn. zm.) oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U.Nr 111 z dnia 20.10.1994r. poz. 535 z pn. zm.), byo udzielenie dotacji z budetu powiatu koniskiego na realizacj zadania polegajcego na prowadzeniu DS w Gbockiem w gminie lesin. Dom ten jest jednostk organizacyjn pomocy spoecznej pobytu dziennego, o zasigu ponadgminnym, dla 30 osb z niepenosprawnoci intelektualn.

Podstawy prawne funkcjonowania DS:

  • umowa o udzieleniu dotacji zawarta pomidzy Powiatem Koniskim a Stowarzyszeniem,
  • regulamin organizacyjny DS,
  • regulamin organizacyjny PCPR z uwzgldnieniem zapisw: organizowanie i zapewnienie funkcjonowania powiatowych orodkw wsparcia dla osb z zaburzeniami psychicznymi, nadzr w zakresie spraw finansowych i administracyjnych,
  • zarzdzenie dyrektora PCPR w Koninie w sprawie ustalania odpatnoci za korzystanie z usug DS w Gbockiem.


Podstawowym zadaniem domu jest podtrzymywanie i rozwijanie umiejtnoci podopiecznych uczestniczcych w zajciach, niezbdnych im do przygotowania do samodzielnego ycia. Oczekiwane efekty to:

  • nabycie umiejtnoci samodzielnego ycia i penienia rl spoecznych w rodowisku,
  • denie do wszechstronnego rozwoju uczestnikw,
  • maksymalne usprawnianie funkcji psychicznych i fizycznych,
  • korygowanie nieprawidowoci rozwojowych poprzez rehabilitacj,
  • pomoc rodzinom osb z niepenosprawnoci w rozwizywaniu codziennych problemw,
  • zmiana stosunku otoczenia do osb z niepenosprawnoci intelekt


DS w Gbockiem mieci si w budynku, ktry jest wasnoci gminy lesin. rodowiskowy Dom uytkuje ten budynek wraz z przylegym terenem zielonym na podstawie umowy dzierawnej. czna powierzchnia uytkowa wynosi 170m kwadratowych, na parterze znajduj si dwa pomieszczenia wielofunkcyjne, w ktrych prowadzona jest terapia zajciowa i rehabilitacja, kuchnia, jadalnia, pracownia komputerowa, trzy azienki i korytarz z wydzielonym aneksem wypoczynkowo-wietlicowym. Budynek, w ktrym funkcjonuje DS przystosowany jest do potrzeb osb niepenosprawnych (podjazd dla wzkw inwalidzkich, brak progw i przystosowane azienki). Na pitrze znajduj si pomieszczenia administracyjne.


Dom jest elementem realizowanej w powiecie strategii, ktra zmierza do zapewnienia osobom niepenosprawnym intelektualnie, oparcia spoecznego, pozwalajcego na zaspokojenie ich podstawowych potrzeb yciowych, usamodzielnienie oraz integracj spoeczn. Z usug Domu korzystaj osoby wymagajce pomocy w przezwycianiu trudnych sytuacji yciowych i powstrzymaniu postpujcej regresji. Uczestnikami DS w Gbockiem jest 25 osb niepenosprawnych intelektualnie: 14 osb z gminy lesin, 7 z gminy Sompolno, 1 z Konina, 1 z gminy Skulsk i 2 z Kazimierz Biskupiego. Wszyscy uczestnicy maj ukoczone 16 lat. Ich stopie niepenosprawnoci jest zrnicowany: umiarkowany - 11 osb i znaczny - 14 osb.