Sprawniej z Radością 2017

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych ?Radość? w Głębockiem realizuje projekt ?Sprawniej z Radością 2017?, który jest współfinansowany ze środków PFRON.

Termin realizacji projektu: od 01.05.2017r. do 31.07.2017r. i od 01.09.2017r. do 31.12.2017r.

Warunkiem rekrutacji do projektu było uczestnictwo w zajęciach Środowiskowego Domu Samopomocy w Głębockiem (posiadanie aktualnej decyzji kierującej wydanej z upoważnienia Starosty Konińskiego przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie). Wszyscy beneficjenci ostateczni projektu posiadają orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym.

Formy wsparcia realizowane w ramach projektu: rehabilitacja, masaże, hipoterapia, alpakoterapia, wsparcie psychopedagogiczne, estezjoterapia z elementami terapii ręki oraz trening funkcjonowania w życiu codziennym.

Harmonogram działań:

Rehabilitacja ? 2 x w tygodniu

Masaże ? 2 x w tygodniu

Hipoterapia ? 6 x w miesiącu

Alpakoterapia ? 2 x w tygodniu

Wsparcie psychopedagogiczne ? 1 x w tygodniu

Estezjoterapia z elementami terapii ręki ? 4 x w tygodniu

Trening funkcjonowania w życiu codziennym ? 4 x w tygodniu