Drodzy Państwo!

      Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Radość” w Głębockiem jest organizacją pozarządową działającą w zakresie pożytku publicznego (pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych). Stowarzyszenie prowadzi ośrodek wsparcia pobytu dziennego dla dzieci i osób dorosłych z niepełnosprawnością. 

 

Władze Stowarzyszenia:

Prezes: Władysław Mielcarek

Wiceprezes: Leszek Oźminkowski

Skarbnik: Anna Łazik

Sekretarz: Barbara Jaworska